Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Możliwość zapoznania się z wzorem rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kogo dotyczy  

Organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 234)
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy.
Czas realizacji  

Należy wpisać konkretny termin realizacji usługi. Jeżeli przepis prawa nie określa w jakim terminie ma być załatwiona dana sprawa, to stosuje się zazwyczaj terminy określone w kpa tj.: • niezwłocznie, • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sprawy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość zapoznania się z wzorem rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • Usługa wymaga zalogowania  

    TAK

    Słowa kluczowe  
  • Sprawozdanie merytoryczne
  • organizacja pożytku publicznego.
  • Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

    Możliwość zapoznania się z wzorem rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.