Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak.
Czas realizacji  

Nie dotyczy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o gruntach.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie informacji 2. Weryfikacja informacji

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Podatek od nieruchomości Podatki IR-1
  Podobne usługi  

  IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

  Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.