Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/07/31/12732
31.07.2023
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o zmianę miejsca głosowania
N
2023/07/21/12731
21.07.2023
URZĄD MIASTA W JEDLINIE-ZDROJU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
T
2023/07/21/12730
21.07.2023
URZĄD MIASTA W JEDLINIE-ZDROJU
Wzór wniosku o wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego
T
2023/07/21/12729
21.07.2023
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (2022)
T
2023/07/21/12728
21.07.2023
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (2022)
T
2023/07/21/12727
21.07.2023
URZĄD MIASTA W JEDLINIE-ZDROJU
Wzór oświadczenia rodzica / opiekuna / opiekuna prawnego dziecka / ucznia niepełnosprawnego
T
2023/07/21/12726
21.07.2023
URZĄD MIASTA W JEDLINIE-ZDROJU
Wzór wniosku o przyznanie lokalu (przedłużenie umowy najmu)
T
2023/07/21/12725
21.07.2023
URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew
T
2023/07/20/12724
20.07.2023
URZĄD GMINY TRZCINICA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
T
2023/07/20/12723
20.07.2023
URZĄD GMINY TRZCINICA
Wzór wniosku w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 69