Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/01/31/12108
31.01.2023
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego, dotyczącego zwiększenia limitu na energię elektryczną
T
2023/01/30/12107
30.01.2023
STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
T
2023/01/30/12106
30.01.2023
STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
Wzór wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego
T
2023/01/30/12105
30.01.2023
STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
Wzór wniosku o zmianę treści posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy
T
2023/01/26/12104
26.01.2023
URZĄD GMINY I MIASTA W GRÓJCU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (opłata zależna od zużycia wody)
N
2023/01/25/12103
25.01.2023
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór oświadczenia przedsiębiorcy o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD)
T
2023/01/24/12102
24.01.2023
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku do Ministra Cyfryzacji o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP
T
2023/01/24/12101
24.01.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11A(21) INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO - Wzór dokumentu elektronicznego stosuje się tylko dla organów rentowych do przesyłania dedykowanym kanałem.
T
2023/01/20/12100
20.01.2023
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
N
2023/01/20/12099
20.01.2023
URZĄD MIEJSKI W WIŚLE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Wisła (DŚ-H) - nieruchomości zamieszkałe i jednocześnie związane ze świadczeniem usług hotelarskich
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 80