Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/12/29/13088
29.12.2023
URZĄD GMINY TUPLICE
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2023/12/29/13087
29.12.2023
URZĄD GMINY TUPLICE
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy z innego inwestora
T
2023/12/29/13086
29.12.2023
URZĄD GMINY TUPLICE
Wzór oświadczenia o przejęciu decyzji o warunkach zabudowy / decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2023/12/29/13085
29.12.2023
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór wniosku o wydanie zgody na wykorzystanie herbu Miasta Luboń
T
2023/12/29/13084
29.12.2023
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór wniosku o nadanie nazwy ulicy/placowi będącymi drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych
T
2023/12/29/13083
29.12.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór oświadczenia emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych o warunkach zwolnienia z podatku dochodowego
T
2023/12/28/13082
28.12.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-OSC(3) OOŚWIADCZENIE O POSIADANIU DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ZASTOSOWANIA PREFERENCYJNYCH ZASAD OPODATKOWANIA DO WYPŁAT LUB DALSZYCH WYPŁAT W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do wypłat od dnia 1 stycznia 2022 r.
N
2023/12/28/13081
28.12.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-OSP(3) OŚWIADCZENIE O POSIADANIU DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ZASTOSOWANIA PREFERENCYJNYCH ZASAD OPODATKOWANIA DO WYPŁAT LUB DALSZYCH WYPŁAT W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - wzór stosuje się do wypłat od dnia 1 stycznia 2022 r.
N
2023/12/28/13080
28.12.2023
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego
N
2023/12/28/13079
28.12.2023
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 48