Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/03/31/12376
31.03.2023
URZĄD GMINY TRZEBIEL
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
T
2023/03/31/12375
31.03.2023
Starostwo Powiatowe w Iławie
Wzór wniosku o udzielenie patronatu Starosty Powiatu Iławskiego
T
2023/03/30/12374
30.03.2023
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
T
2023/03/30/12373
30.03.2023
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
2023/03/30/12372
30.03.2023
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
T
2023/03/30/12371
30.03.2023
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o zwolnienie gruntów z podatku rolnego oraz udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
T
2023/03/30/12370
30.03.2023
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
T
2023/03/30/12369
30.03.2023
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(30) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2022 r.
T
2023/03/29/12368
29.03.2023
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o paszport dla dziecka
N
2023/03/29/12367
29.03.2023
URZĄD GMINY W STOCZKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych na terenie gminy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 154