Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/06/30/12663
30.06.2023
Urząd Miejski w Zbąszyniu
Wzór wniosku o wydania zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2023/06/30/12662
30.06.2023
Urząd Miejski w Zbąszyniu
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
T
2023/06/30/12661
30.06.2023
Urząd Miejski w Zbąszyniu
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia wskazującego przewidywany numer porządkowy budynku
T
2023/06/30/12660
30.06.2023
Urząd Miejski w Zbąszyniu
Wzór wniosku o oddanie nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Zbąszyń w dzierżawę
T
2023/06/30/12659
30.06.2023
Urząd Miejski w Zbąszyniu
Wzór wniosku o najem lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Zbąszyń
T
2023/06/30/12658
30.06.2023
Urząd Miejski w Zbąszyniu
Wzór wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub planie zagospodarowania przestrzennego
T
2023/06/30/12657
30.06.2023
Urząd Miejski w Zbąszyniu
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
T
2023/06/30/12656
30.06.2023
Urząd Miejski w Zbąszyniu
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
T
2023/06/30/12655
30.06.2023
Urząd Miejski w Zbąszyniu
Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osoby fizycznej
T
2023/06/30/12654
30.06.2023
Urząd Miejski w Zbąszyniu
Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla działalności gospodarczej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 111