Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/02/27/12222
27.02.2023
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór zgłoszenia jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
T
2023/02/27/12221
27.02.2023
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o ustalenie, odtworzenie treści aktu urodzenia
T
2023/02/27/12220
27.02.2023
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o ustalenie, odtworzenie treści aktu małżeństwa
T
2023/02/27/12219
27.02.2023
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o ustalenie, odtworzenie treści aktu zgonu
T
2023/02/27/12218
27.02.2023
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
T
2023/02/27/12217
27.02.2023
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej
T
2023/02/27/12216
27.02.2023
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
T
2023/02/27/12215
27.02.2023
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o aktualizację danych w ewidencji gruntów i budynków
T
2023/02/27/12214
27.02.2023
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
T
2023/02/27/12213
27.02.2023
URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 114