Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/08/31/12858
31.08.2023
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
T
2023/08/31/12857
31.08.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymania psa/psów rasy uznanej za agresywną
T
2023/08/31/12856
31.08.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym- postępowanie uproszczone
T
2023/08/31/12855
31.08.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna
T
2023/08/31/12854
31.08.2023
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
T
2023/08/31/12853
31.08.2023
GMINA SOMONINO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w Gminie Somonino, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2023/08/31/12852
31.08.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o udzielenie /dostosowanie/zmianę treści/ wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
T
2023/08/31/12851
31.08.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na imprezę masową
T
2023/08/31/12850
31.08.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty
T
2023/08/31/12849
31.08.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o przyznanie wsparcia organizacyjnego/finansowego wydarzenia/zadania i/lub objęcie Patronatem Honorowym Wójta Gminy Jabłonna
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 126