Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/05/30/12552
30.05.2023
URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
Wzór wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
T
2023/05/30/12551
30.05.2023
URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
Wzór wniosku o wykonywanie ekspertyzy wodomierza
T
2023/05/30/12550
30.05.2023
URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
Wzór wniosku o wystawienie korekty faktury
T
2023/05/30/12549
30.05.2023
URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych na zamontowanie licznika (podlicznika) wody bezpowrotnie zużytej
T
2023/05/30/12548
30.05.2023
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór petycji w sprawie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego
T
2023/05/30/12547
30.05.2023
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Wzór zgłoszenia tematu konsultacji społecznej
T
2023/05/29/12546
29.05.2023
URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Gniezna
T
2023/05/29/12545
29.05.2023
URZĄD MIASTA SIERADZ
Wzór wniosku o wyrażenie woli i zgody na uczestnictwo w programie polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV12)" dla mieszkańców miasta Sieradza na lata 2022 - 2025
T
2023/05/29/12544
29.05.2023
URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
Wzór wniosku o odbiór odpadów zawierających azbest
T
2023/05/29/12543
29.05.2023
URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 109