Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/02/09/3156
09.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór zawiadomienia o rozpoczęciu działalności pracowni psychologicznej
T
2016/02/09/3155
09.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zmianę danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich
T
2016/02/09/3154
09.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wykreślenie z Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich
T
2016/02/09/3153
09.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich
T
2016/02/09/3152
09.02.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
SPW-2(1) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO ZYSKU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA SPECJALNEGO PODATKU WĘGLOWODOROWEGO
T
2016/02/09/3151
09.02.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
SPW-1(1) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO ZYSKU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA SPECJALNEGO PODATKU WĘGLOWODOROWEGO
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6