Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/02/17/3174
17.02.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
T
2016/02/17/3173
17.02.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
T
2016/02/17/3172
17.02.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór oświadczenia przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy
T
2016/02/17/3171
17.02.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń
T
2016/02/17/3170
17.02.2016
URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji lub przebudowy zjazdu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5