Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/02/18/3183
18.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
T
2016/02/18/3182
18.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa, a także za szkody niezwiązane z realizacją pozwolenia
T
2016/02/18/3181
18.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o ustalanie podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych lub kosztów utrzymania wód
T
2016/02/18/3180
18.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o ustanowienie albo zniesienie rybackiego obrębu ochronnego
T
2016/02/18/3179
18.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
T
2016/02/18/3178
18.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
T
2016/02/18/3177
18.02.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (ZAW-K)
N
2016/02/18/3176
18.02.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1)
N
2016/02/18/3175
18.02.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9