Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/02/04/3147
04.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku w sprawie dotyczącej awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
T
2016/02/04/3146
04.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wypłatę odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi wojewódzkie, przejęte w wyniku podziału nieruchomości
T
2016/02/04/3145
04.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie awaryjne pasa drogowego
T
2016/02/04/3144
04.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – budowa/przebudowa zjazdu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4