Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/02/05/3150
05.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśnych na nieleśne
T
2016/02/05/3149
05.02.2016
URZĄD GMINY BUCZKOWICE
Wzór deklaracji na podatek rolny (grunty poniżej 1ha)
T
2016/02/05/3148
05.02.2016
URZĄD GMINY BUCZKOWICE
Wzór deklaracji na podatek rolny (grunty powyżej 1ha)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3