Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/02/12/3164
12.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów
T
2016/02/12/3163
12.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie geologii kat. XI i kat. XII
T
2016/02/12/3162
12.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o przyjęcie i wydanie skierowania do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego dla dziecka polskiego
T
2016/02/12/3161
12.02.2016
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o przyjęcie i wydanie skierowania do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego dla dziecka cudzoziemców
T
2016/02/12/3160
12.02.2016
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór informacji o radzie pracowników
T
2016/02/12/3159
12.02.2016
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
T
2016/02/12/3158
12.02.2016
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7