Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/03/21/3226
21.03.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ)
N
2016/03/21/3225
21.03.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2