Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/03/09/3202
09.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
T
2016/03/09/3201
09.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2016/03/09/3200
09.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
N
2016/03/09/3199
09.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
T
2016/03/09/3198
09.03.2016
URZĄD GMINY BUCZKOWICE
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
N
2016/03/09/3197
09.03.2016
URZĄD GMINY BUCZKOWICE
Wzór wniosku o konto na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
N
2016/03/09/3196
09.03.2016
URZĄD GMINY BUCZKOWICE
Wzór wniosku o deaktywację konta na platformie eUrząd
N
2016/03/09/3195
09.03.2016
URZĄD GMINY BUCZKOWICE
Wzór wniosku o konto na platformie eUrząd
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8