Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/03/23/3232
23.03.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
ORD-TK(3) INFORMACJA O UMOWACH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO INNYCH OSÓB - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2016/03/23/3231
23.03.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-01)
T
2016/03/23/3230
23.03.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o dochodzie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-02)
T
2016/03/23/3229
23.03.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o dochodzie członka rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-03)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4