Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/03/14/3211
14.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej
T
2016/03/14/3210
14.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2016/03/14/3209
14.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
N
2016/03/14/3208
14.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
N
2016/03/14/3207
14.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, stanowiącego własność gminy
T
2016/03/14/3206
14.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2016/03/14/3205
14.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
T
2016/03/14/3204
14.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
T
2016/03/14/3203
14.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9