Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/03/18/3224
18.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
T
2016/03/18/3223
18.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2016/03/18/3222
18.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
2016/03/18/3221
18.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2016/03/18/3220
18.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
2016/03/18/3219
18.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego
T
2016/03/18/3218
18.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku
T
2016/03/18/3217
18.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór oświadczenia dotyczącego ubiegania się o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego
T
2016/03/18/3216
18.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o udzielenie ulgi podatkowej
T
2016/03/18/3215
18.03.2016
URZĄD GMINY W SICIENKU
Wzór wniosku o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13