Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie przez przedsiębiąrcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Usługa umożliwia złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce ich położeni wniosku o zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w gminie przez przedsiębiorcę, lub rolnika zamierzających świadczyć usługi hotelarskie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy lub rolnika, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w gospodarstwie rolnym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące

Opłaty  

-

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie przedsiębiorca rolnik obiekt usługi hotelarskie

Zgłoszenie przez przedsiębiąrcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Usługa umożliwia złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce ich położeni wniosku o zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w gminie przez przedsiębiorcę, lub rolnika zamierzających świadczyć usługi hotelarskie