Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy.

Rezultatem procedury jest wydanie uaktualnionego świadectwa kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy.

Czas ważności świadectwa nie ulega zmianie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Świadectwa kierowcy są posiadać muszą kierowcy - obywatele państw nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Przedsiębiorca posiadający licencję na międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o zmianę świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Za zmianę świadectwa pobiera się opłatę w wysokości 10 zł

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono zmiany świadectwa kierowcy może odwołać się od tej decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

Zmiana świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę świadectwa kierowcy na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy.

Rezultatem procedury jest wydanie uaktualnionego świadectwa kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy.

Czas ważności świadectwa nie ulega zmianie.