Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dostęp rozszerzony do systemu Zwrot VAT dla Podróżnych

Dostęp do Systemu na poziomie PODSTAWOWYM jest możliwy po dokonaniu bezpłatnej rejestracji swojego sklepu w Systemie i zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach TaxFree oraz umożliwia pozyskiwanie zestawień dokumentów TaxFree wprowadzonych przez siebie do Systemu.
Dostęp do Systemu na poziomie ROZSZERZONYM jest możliwy po wypełnieniu i przesłaniu w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez ePUAP do Izby Celnej w Białymstoku WNIOSKU. Złożenie WNIOSKU jest bezpłatne. Dostęp ROZSZERZONY pozwala użytkownikowi na składanie zapytań o konkretne dokumenty własne lub umożliwia pozyskiwanie zestawień WSZYSTKICH dokumentów własnych TaxFree zaewidencjonowanych w Systemie, w określonych ramach czasowych. Zarejestrowane przez SPRZEDAWCĘ dokumenty TaxFree są widoczne w zakładce „Moje dokumenty” od razu po ich wprowadzeniu, wraz z określonym statusem (towar opuścił teren UE, anulowany, oczekujący). Status aktualizowany jest jedynie dla dokumentów TaxFree wprowadzonych przez SPRZEDAWCĘ przed odprawą celną. Status dokumentów TaxFree zawierających potwierdzenie wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej oraz anulowanych dokumentów TaxFree nie ulega zmianie. Możliwe jest również otrzymanie zestawienia potwierdzeń wywozu towarów na adres e-mail podany wcześniej we WNIOSKU.
Wniosek należy obowiązkowo podpisać „Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem” albo „Profilem Zaufanym ePUAP”

Organ właściwy do realizacji usługi  

Izba Celna w Białymstoku

Kogo dotyczy  

W celu usprawnienia funkcjonowania obrotu towarowego z zagranicą z wykorzystaniem dokumentów TaxFree oraz ograniczenia występowania w tym obszarze zjawisk negatywnych, System „Zwrot VAT dla Podróżnych” umożliwia SPRZEDAWCY uzyskanie do niego bezpłatnego dostępu na poziomie PODSTAWOWYM oraz ROZSZERZONYM.

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180, Par.27, ust.2)
Wymagane dokumenty  
    wniosek
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dostęp rozszerzony do systemu Zwrot VAT dla Podróżnych

Dostęp rozszerzony do systemu Zwrot VAT dla Podróżnych

Dostęp do Systemu na poziomie PODSTAWOWYM jest możliwy po dokonaniu bezpłatnej rejestracji swojego sklepu w Systemie i zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach TaxFree oraz umożliwia pozyskiwanie zestawień dokumentów TaxFree wprowadzonych przez siebie do Systemu.
Dostęp do Systemu na poziomie ROZSZERZONYM jest możliwy po wypełnieniu i przesłaniu w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez ePUAP do Izby Celnej w Białymstoku WNIOSKU. Złożenie WNIOSKU jest bezpłatne. Dostęp ROZSZERZONY pozwala użytkownikowi na składanie zapytań o konkretne dokumenty własne lub umożliwia pozyskiwanie zestawień WSZYSTKICH dokumentów własnych TaxFree zaewidencjonowanych w Systemie, w określonych ramach czasowych. Zarejestrowane przez SPRZEDAWCĘ dokumenty TaxFree są widoczne w zakładce „Moje dokumenty” od razu po ich wprowadzeniu, wraz z określonym statusem (towar opuścił teren UE, anulowany, oczekujący). Status aktualizowany jest jedynie dla dokumentów TaxFree wprowadzonych przez SPRZEDAWCĘ przed odprawą celną. Status dokumentów TaxFree zawierających potwierdzenie wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej oraz anulowanych dokumentów TaxFree nie ulega zmianie. Możliwe jest również otrzymanie zestawienia potwierdzeń wywozu towarów na adres e-mail podany wcześniej we WNIOSKU.
Wniosek należy obowiązkowo podpisać „Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem” albo „Profilem Zaufanym ePUAP”