Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dostęp rozszerzony do systemu Zwrot VAT dla Podróżnych

Dostęp do Systemu na poziomie PODSTAWOWYM jest możliwy po dokonaniu bezpłatnej rejestracji swojego sklepu w Systemie i zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach TaxFree oraz umożliwia pozyskiwanie zestawień dokumentów TaxFree wprowadzonych przez siebie do Systemu.
Dostęp do Systemu na poziomie ROZSZERZONYM jest możliwy po wypełnieniu i przesłaniu w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez ePUAP do Izby Celnej w Białymstoku WNIOSKU. Złożenie WNIOSKU jest bezpłatne. Dostęp ROZSZERZONY pozwala użytkownikowi na składanie zapytań o konkretne dokumenty własne lub umożliwia pozyskiwanie zestawień WSZYSTKICH dokumentów własnych TaxFree zaewidencjonowanych w Systemie, w określonych ramach czasowych. Zarejestrowane przez SPRZEDAWCĘ dokumenty TaxFree są widoczne w zakładce „Moje dokumenty” od razu po ich wprowadzeniu, wraz z określonym statusem (towar opuścił teren UE, anulowany, oczekujący). Status aktualizowany jest jedynie dla dokumentów TaxFree wprowadzonych przez SPRZEDAWCĘ przed odprawą celną. Status dokumentów TaxFree zawierających potwierdzenie wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej oraz anulowanych dokumentów TaxFree nie ulega zmianie. Możliwe jest również otrzymanie zestawienia potwierdzeń wywozu towarów na adres e-mail podany wcześniej we WNIOSKU.
Wniosek należy obowiązkowo podpisać „Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem” albo „Profilem Zaufanym ePUAP”

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa Izba Celna

Kogo dotyczy  

W celu usprawnienia funkcjonowania obrotu towarowego z zagranicą z wykorzystaniem dokumentów TaxFree oraz ograniczenia występowania w tym obszarze zjawisk negatywnych, System „Zwrot VAT dla Podróżnych” umożliwia SPRZEDAWCY uzyskanie do niego bezpłatnego dostępu na poziomie PODSTAWOWYM oraz ROZSZERZONYM.

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (Dz. U. z 2023 r., poz. 19 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1248 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1248 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  wniosek
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dostęp rozszerzony do systemu Zwrot VAT dla Podróżnych

  Dostęp rozszerzony do systemu Zwrot VAT dla Podróżnych

  Dostęp do Systemu na poziomie PODSTAWOWYM jest możliwy po dokonaniu bezpłatnej rejestracji swojego sklepu w Systemie i zapewnia użytkownikowi możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach TaxFree oraz umożliwia pozyskiwanie zestawień dokumentów TaxFree wprowadzonych przez siebie do Systemu.
  Dostęp do Systemu na poziomie ROZSZERZONYM jest możliwy po wypełnieniu i przesłaniu w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez ePUAP do Izby Celnej w Białymstoku WNIOSKU. Złożenie WNIOSKU jest bezpłatne. Dostęp ROZSZERZONY pozwala użytkownikowi na składanie zapytań o konkretne dokumenty własne lub umożliwia pozyskiwanie zestawień WSZYSTKICH dokumentów własnych TaxFree zaewidencjonowanych w Systemie, w określonych ramach czasowych. Zarejestrowane przez SPRZEDAWCĘ dokumenty TaxFree są widoczne w zakładce „Moje dokumenty” od razu po ich wprowadzeniu, wraz z określonym statusem (towar opuścił teren UE, anulowany, oczekujący). Status aktualizowany jest jedynie dla dokumentów TaxFree wprowadzonych przez SPRZEDAWCĘ przed odprawą celną. Status dokumentów TaxFree zawierających potwierdzenie wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej oraz anulowanych dokumentów TaxFree nie ulega zmianie. Możliwe jest również otrzymanie zestawienia potwierdzeń wywozu towarów na adres e-mail podany wcześniej we WNIOSKU.
  Wniosek należy obowiązkowo podpisać „Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem” albo „Profilem Zaufanym ePUAP”