Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestr wydanych zaświadczeń

Zgłoszenie rejestru wydanych zaświadczeń z kursu specjalistycznego, szkolenia lub seminarium mającego na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Stosownie do art. 127 § 3 K.p.a. strona niezadowolona z decyzji Organu właściwego kończącą postępowanie I instancji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestr wydanych zaświadczeń
Podobne usługi  

Rejestr wydanych zaświadczeń

Zgłoszenie rejestru wydanych zaświadczeń z kursu specjalistycznego, szkolenia lub seminarium mającego na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych