Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ponowna legalizacja taksonometru

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o legalizację ponowną taksometru.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek oraz formularz ustalenia wysokości opłaty należnej za wydanie przez organy administracji miar i podległe im urzędy dowodu legalizacji przyrządów pomiarowych.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata w wysokości od 40 do 100 zł, w zależności od zakresu czynności wykonywanych podczas legalizacji i miejsca jej przeprowadzenia

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o legalizację ponowną taksometru.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ponowna legalizacja taksonometru
  Podobne usługi  

  Ponowna legalizacja taksonometru

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o legalizację ponowną taksometru.