Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ponowna legalizacja taksonometru

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o legalizację ponowną taksometru.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek oraz formularz ustalenia wysokości opłaty należnej za wydanie przez organy administracji miar i podległe im urzędy dowodu legalizacji przyrządów pomiarowych.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata w wysokości od 40 do 100 zł, w zależności od zakresu czynności wykonywanych podczas legalizacji i miejsca jej przeprowadzenia

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ponowna legalizacja taksonometru
Podobne usługi  

Ponowna legalizacja taksonometru

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o legalizację ponowną taksometru.