Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podatników

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej (załącznik lub sporządzony samodzielnie),
  wniosek winien zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę,
 • określenie rodzaju ulgi będącej przedmiotem wniosku,
 • uzasadnienie wniosku – podanie okoliczności umożliwiających zapłatę podatku w późniejszym terminie,
 • przedstawienie dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację finansową, na która powołuje się podatnik, zdarzenie losowe,
 • informacja o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 2 lat poprzedzających złożenie
  wniosku oraz w roku bieżącym.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje/postanowienie w terminach:
a) 14 dni od dnia otrzymania decyzji
b) 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Rezultat realizacji usługi  

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

  Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych