Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne

usługa umożliwiająca złożenie wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

zagraniczne osoby prawne i fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Pisemny wniosek, który powinien zawierać:

  informację o rodzaju, formie i zakresie działalności gospodarczej podmiotu lub podmiotów ubiegających się o zezwolenie na działalność gospodarczą
  - wskazanie siedziby zamierzonego przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działalności gospodarczej
  - przewidywane rozmiary działalności gospodarczej oraz przewidywaną liczbę zatrudnionych
  - przewidywane formy finansowania i nakłady niezbędne dla uruchomienia działalności gospodarczej
  - deklarowaną wysokość finansowego i rzeczowego wkładu dewizowego przeznaczonego na uruchomienie działalności gospodarczej, a w wypadku przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym - także wkładu polskich przedsiębiorców
  - w wypadku spółki - akt założycielski spółki
  - odpis pełnomocnictwa, o ile wnioskodawca działa przez pełnomocnika, bądź ustanowienia przedstawicielstwa
Czas realizacji  

Zezwolenie wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty  

Opłaty skarbowe:

Za wydanie zezwolenia - 616 zł.

Tryb odwoławczy  

14 dni

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne

usługa umożliwiająca złożenie wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne