Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Usługa umożliwia wysłanie do Agencji Rynku Rolnego wniosku o zmianę danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

Przedsiębiorca jest obowiązany pisemnie informować o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego - Prezesa ARR, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

W tym celu, przedsiębiorca składa pisemny wniosek o zmianę danych objętych wpisem do rejestru działalności regulowanej do Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

W rezultacie, Prezes ARR dokonuje aktualizacji danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Agencji Rynku Rolnego

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, stanowiący załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, z zaznaczeniem, iż wniosek jest składany w celu aktualizacji danych zawartych w rejestrze.
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa:

1) Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej przekraczającej 5MW dokonują opłaty:
- 10 zł - jeśli wnioskowane zmiany nie dotyczą rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej;
- 308 zł - w przypadku, gdy zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej.

2) Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5MW oraz przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem biogazu rolniczego i wprowadzaniem go do sieci dystrybucyjnej gazowej są zwolnieni z opłaty skarbowej.

Opłata nie jest również pobierana jeśli zmia

Tryb odwoławczy  

Podmiot, któremu odmówiono aktualizacji danych objętych wpisem do rejestru może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Prezesa Agencji Rynku Rolnego

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Zmiana danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Usługa umożliwia wysłanie do Agencji Rynku Rolnego wniosku o zmianę danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.

Przedsiębiorca jest obowiązany pisemnie informować o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego - Prezesa ARR, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

W tym celu, przedsiębiorca składa pisemny wniosek o zmianę danych objętych wpisem do rejestru działalności regulowanej do Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

W rezultacie, Prezes ARR dokonuje aktualizacji danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego.