Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej
  • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Zażalenie należy wnieść za pośrednictwem organu gminy.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej