Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności powodującej zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

Zgłoszenie informacji o prowadzonej działalności powodującej szczególne zagrożenie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Inspektor Pracy, właściwy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Jednostka organizacyjna, w której prowadzona działalność może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zgłoszenie informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności powodującej szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności powodującej zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zawiadomienia. 2. Przyjęcie zawiadomienia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Zgłoszenie informacji o miejscu
  • rodzaju i zakresie prowadzonej działalności powodującej zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników
  • Zgłoszenie informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności powodującej zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

    Zgłoszenie informacji o prowadzonej działalności powodującej szczególne zagrożenie