Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków określonych przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem (wynikające z treści stosownej uchwały Rady Gminy)
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

616,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.