Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Usługa umożliwia złożenie wniosku na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków określonych przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

616,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pomocą organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Usługa umożliwia złożenie wniosku na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców.