Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji działalności gospodarczej przed 01.07.2012 r.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis.
Czas realizacji  

Do 7 dni.

Opłaty  

5,0 zł

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji działalności gospodarczej przed 01.07.2012 r.