Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2009/10/28/198
28.10.2009
m_s_w_i_a
Wzór pisma ogólnego
N
2009/10/28/197
28.10.2009
m_s_w_i_a
Wzór decyzji administracyjnej zawierający elementy przewidziane art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, możliwej do wydania w sprawie, w której przepisy szczegółowe nie wykluczają wydania decyzji w postaci elektronicznej
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2