Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu pracowni lub gabinetu wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektów pracowni RTG lub gabinetów wraz z projektem i opisem osłon stałych i wentylacji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. państwowy wojewódzki inspektor sanitarny

Kogo dotyczy  

Klient

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Projekt wentylacji, projekt ochorny radiologicznej
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

14 dni od daty odebrania do Głównego Inspektora Sanitarnego

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu pracowni lub gabinetu wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego

Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu pracowni lub gabinetu wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektów pracowni RTG lub gabinetów wraz z projektem i opisem osłon stałych i wentylacji.