Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pomiary dozymetryczne promieniowania X

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia pomiarów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na używanie aparatu rentgenowskiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Inspektor Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medyczne

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zlecenie, szkic pomieszczenia z aparatem rengenowskim
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pomiary dozymetryczne promieniowania X
  Podobne usługi  

  Pomiary dozymetryczne promieniowania X

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia pomiarów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na używanie aparatu rentgenowskiego.