Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o przeprowadzenie legalizacji
  • Formularz ustalenia wysokości opłaty
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

W zależności od rodzaju legalizacji przyrządu pomiarowego

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych

Przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych.