Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołanie od decyzji wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w I instancji

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie odwołania od decyzji wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w I instancji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Instytucja, firma, osoba fizyczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Odwołanie
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Odwołanie od decyzji wydanej przez PWIS w I instancji

  Odwołanie od decyzji wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w I instancji

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie odwołania od decyzji wydanej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w I instancji.