Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odstępstwo od wysokości pomieszczeń

Wyrażenie zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Klient

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Rzut i przekrój pomieszczeń
  • Pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora (w przypadku działania pełnomocnika)
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
  • KRS (w przypadku składania wniosku przez spółkę)
  • Protokół badania skuteczności wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej (w przypadku, gdy są wykonane)
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Odstępstwo od wysokości pomieszczeń
Podobne usługi  

Odstępstwo od wysokości pomieszczeń

Wyrażenie zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.