Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej

Przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
Czas realizacji  

Sprawy dotyczące przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej załatwiane są w terminie ok. 1 miesiąca od daty złożenia wniosku przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Opłaty  

Bez opłat.

Tryb odwoławczy  

Tryb odwoławczy nie występuje (odwołanie nie przysługuje).

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • świętokrzyskie
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • nieruchomość
 • nieodpłatne użytkowanie
 • Przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej

  Przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.