Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie placówkom opiekuńczo-wychowawczym opinii o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny w budynku i jego najbliższym otoczeniu

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii sanitarnej na podstawie stanu faktycznego placówki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek strony
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie placówkom opiekuńczo-wychowawczym opinii o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny w budynku i jego najbliższym otoczeniu

Wydawanie placówkom opiekuńczo-wychowawczym opinii o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny w budynku i jego najbliższym otoczeniu

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii sanitarnej na podstawie stanu faktycznego placówki.