Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie udzielania informacji/porady w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Kogo dotyczy  

Podmiot wykonujący działalność leczniczą

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku. 2. Udzielenie informacji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych
  • chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi
  • Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi

    Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie udzielania informacji/porady w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi