Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy przez świadczeniodawcę

Zgodnie z zapisami rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca ma prawo wnioskować o przesunięcie środków finansowych między umowami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Kogo dotyczy  

Świadczeniodawców NFZ

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400, Par.21)
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.),
art. 160 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późn. zmian.)

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy przez świadczeniodawcę

Przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy przez świadczeniodawcę

Zgodnie z zapisami rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca ma prawo wnioskować o przesunięcie środków finansowych między umowami.