Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opiniowanie programów dostosowania

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wydania opinii w formie decyzji. Program dostosowania –harmonogram dostosowania do szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Podmiot leczniczy po uzyskaniu opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawia ww. dokument do organu prowadzącego rejestr

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wniosek można złożyć do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który prowadzi bieżący nadzór sanitarny (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny)

Kogo dotyczy  

Podmiot wykonujący działalność leczniczą

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek oraz 2 egzemplarze programu dostosowawczego
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/Głównego Inspektor Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji .

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej wydanie stosownej opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Opiniowanie programów dostosowania

  Opiniowanie programów dostosowania

  Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wydania opinii w formie decyzji. Program dostosowania –harmonogram dostosowania do szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  Podmiot leczniczy po uzyskaniu opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawia ww. dokument do organu prowadzącego rejestr