Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji, mogących prowadzić pracownię psychologiczną, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek sektora finansów publicznych

Celem usługi jest umożliwienie złożenia zawiadomienia w sprawie wpisu do ewidencji, mogących prowadzić pracownię psychologiczną, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek sektora finansów publicznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155. z późn. zm.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności pracowni psychologicznej
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, jednakże z uwzględnieniem art. 86 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami.

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

W przypadku decyzji o skreśleniu z ewidencji jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od tej decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wpis do ewidencji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zawiadomienia. 2. Wpis do ewidencji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wpis do ewidencji
 • pracownia psychologiczna
 • Podobne usługi  

  Wpis do ewidencji, mogących prowadzić pracownię psychologiczną, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek sektora finansów publicznych

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia zawiadomienia w sprawie wpisu do ewidencji, mogących prowadzić pracownię psychologiczną, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek sektora finansów publicznych