Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pomiary natężenia oświetlenia

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wykonania pomiarów natężenia oświetlenia i ocena równomierności oświetlenia w miejscach pracy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 691, poz. 1650)
Wymagane dokumenty  
    Zlecenie
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pomiary natężenia oświetlenia
Podobne usługi  

Pomiary natężenia oświetlenia

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wykonania pomiarów natężenia oświetlenia i ocena równomierności oświetlenia w miejscach pracy.