Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przesunięcie środków finansowych między umowami przez świadczeniodawcę

Świadczeniodawca ma prawo wnioskować o przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kogo dotyczy  

Świadczeniodawców NFZ

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  nie dotyczy
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje zażalenie na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przesunięcie środków finansowych między umowami przez świadczeniodawcę

  Przesunięcie środków finansowych między umowami przez świadczeniodawcę

  Świadczeniodawca ma prawo wnioskować o przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy.