Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Raportowanie z działalności konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia

Do dnia 15 lutego każdego roku konsultant wojewódzki składa roczny raport z działalności za miniony rok.Do dnia 10 czerwca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym upływa kadencja). Do dnia 10 lipca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym nie upływa kadencja). Do dnia 5 grudnia sprawozdanie za II półrocze oraz rachunek za wykonane zadania

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

konsultanci wojewódzcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Protokół kontroli
 • Raport roczny
 • Sprawozdanie za I/II półrocze
 • Ankieta osobowa Konsultanta Wojewódzkiego
Czas realizacji  

Do dnia 15 lutego każdego roku konsultant wojewódzki składa roczny raport z działalności za miniony rok. Do dnia 10 czerwca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym upływa kadencja). Do dnia 10 lipca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym nie upływa kadencja). Do dnia 5 grudnia sprawozdanie za II półrocze oraz rachunek za wykonane zadania.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i przyjęcie sprawozdania.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Działalność konsultantów wojewódzkich

  Raportowanie z działalności konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia

  Do dnia 15 lutego każdego roku konsultant wojewódzki składa roczny raport z działalności za miniony rok.Do dnia 10 czerwca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym upływa kadencja). Do dnia 10 lipca sprawozdanie za I półrocze oraz rachunek za wykonane zadania (dotyczy konsultantów, którym nie upływa kadencja). Do dnia 5 grudnia sprawozdanie za II półrocze oraz rachunek za wykonane zadania