Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pełnomocnictwo do podpisywania zbiorczych zestawień recept

Osoba reprezentująca podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny w umowie na realizację recept oraz kierownik apteki może wskazać osobę trzecią (pełnomocnika), który w jego imieniu będzie mógł podpisać zbiorcze zestawienie recept W celu ujednolicenia danych wskazanych w pełnomocnictwie, Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia formularz Pełnomocnictwa do podpisywania zbiorczych zestawień recept.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Oddziału Wojewódzki NFZ

Kogo dotyczy  

Wniosek dotyczy podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny oraz kierownika apteki/punktu aptecznego, który chce przenieść swoje upoważnienie do podpisywania zbiorczych zestawień recept na osoby trzecie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Pełnomocnictwo do podpisywania zbiorczych zestawień recept
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pełnomocnictwo do podpisywania zbiorczych zestawień recept

Pełnomocnictwo do podpisywania zbiorczych zestawień recept

Osoba reprezentująca podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny w umowie na realizację recept oraz kierownik apteki może wskazać osobę trzecią (pełnomocnika), który w jego imieniu będzie mógł podpisać zbiorcze zestawienie recept W celu ujednolicenia danych wskazanych w pełnomocnictwie, Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia formularz Pełnomocnictwa do podpisywania zbiorczych zestawień recept.